نقشه دمایی

نقشه دمایی نقشه برداری دمایی (Temperature Mapping)

 

نقشه دمایی نقشه برداری دمایی (Temperature Mapping) یک گام مهم و حیاتی در تعیین اعتبار فرآیند تولید، توزیع و نگهداری دارو می‌باشد.

برای اطمینان از کارآیی و اثر بخشی سیستم‌های کنترل کننده دما، نقشه برداری دمایی انجام می‌گیرد. این فرایند جهت صحه‌گذاری شرایط مناسب برای ذخیره سازی، نگهداری و حمل و نقل محصولات حساس به دما انجام می‌شود.

توزیع دما در مکان‌های مختلف از انبارها، سردخانه‌ها و تمام مکان‌های کنترل شده دما بصورت یکنواخت نمی باشد. معمولا در مرکز محیط دارای بیشترین ثبات‌ است. اما در کنار دیوارها، نزدیک درب و نزدیک فن ها می تواند تا چندین درجه متفاوت باشد. حتی دمای محیط خارج نیز می تواند در این امر موثر باشد. لذا این کار برای تعیین مشخصه توزیع دما درمکانهایی که محصولات حساس در آنها نگهداری می‌شود پیاده سازی و اجرا می‌‌گردد.

متوسط دمای سینماتیک یا MKT روشی آسان جهت توضیح اثرات کلی تغییرات دما در دوره زمانی نگهداری و حمل محصولات حساس می‌باشد.MKT استرس حرارتی تجمعی وارد به محصول در درجه حرارت های گوناگون و در دوره زمان حمل یا نگهداری را مشخص می‌نماید.

بنا به اهمیت بسیار بالای مواد دارویی سازمان جهانی FDA دستورالعمل هایی برای کنترل و نمایش دمای نگهداری و حمل این مواد ارائه نموده است. سازمان جهانی FDA نیازمند مستندات تایید شده جهت محیط و شرایط حمل و نگهداری این مواد است. هم‌چنین اقدامات اصلاحی جهت حفظ دمای نگهداری وحمل در محدوده ایمن باید مستمر انجام گیرد.

علاوه بر آن رعایت این قوانین و MKT می تواند به شرکتهای تولید و پخش دارو در تعیین زمان و مکان مجاز نگهداری مواد دارویی کمک نماید.

تیم فنی شرکت آزمون صنعت فرداد مفتخر به انجام پروژه های نقشه برداری دمایی در جهت توسعه و معتبر سازی فرایند تولید و توزیع دارو در سراسر ایران می باشد.نقشه دمایی